Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí se všemi níže uvedenými podmínkami nákupu.

Prodejce

Prodejcem a provozovatelem internetového obchodu Modelové domečky Špalek (www.modelovedomeckyspalek.cz) je:

Jiří Špalek
Štítná nad Vláří 162
763 33, Štítná nad Vláří
Česká republika

IČO: 45683212

Telefon: +420 603 251 122
Email: domeckyspalek@gmail.com

Bankovní účet: 2101449594/2010

Kupující

Kupujícím je fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která nakupuje od prodejce.

Uzavření kupní smlouvy

Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.modelovedomeckyspalek.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

Vyplněním objednávkového formuláře dává kupující prodejci souhlas k použití těchto údajů k odeslání jeho objednávky. Tyto údaje smí prodejce použít pouze k vyřízení objednávky.

Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny, nákladů na přepravu a převzetí zboží.

Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Jako dodací adresu může být považována i adresa fakturační, pokud kupující vyplní adresu pouze fakturační.

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.modelovedomeckyspalek.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodejce obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodejce nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží. Peníze za reklamaci nejsou vypláceny předem před dodáním reklamovaného zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude se s ním domlouvat další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

Postup při reklamaci

Poškozená zásilka

 • V případě, že je zásilka otevřená/poškozená/jinak zdeformovaná, nafoťte stav
 • Napište o stavu zásilky a přiložte fotky, na email domeckyspalek@gmail.com
 • Zásilku nechte neotevřenou do doby než budete vyzváni překontrolovat její obsah buď prodejcem nebo dopravcem
 • Pokud dopravce uzná pochybení ze své strany, peníze budou vráceny

Vrácení zboží

 • Napište na email/zatelefonujte
 • Dohodnutí se na způsobu vrácení peněz
 • Zboží odešlete na adresu prodejce. Po kontrole stavu bude reklamace uznána v případě nepoškozeného zboží (to neplatí v případě, že je zboží reklamováno z důvodu poškození)
 • Pokud splníte podmínky reklamace, jsou Vám peníze vráceny na účet, ze kterého byla platba provedena, v případě že bylo placeno přes složenku nebo platební kartu, tak jsou peníze odeslány na předem dohodnutý účet

Zboží nedošlo

 • Napište email/zatelefonujte
 • Objednávka bude zkontrolována skrze sledovací kód a bude zahájeno dohledávání ze strany dopravce
 • Když dopravce uzná pochybení a převezme odpovědnost za ztrátu zásilky, peníze jsou vráceny kupujícímu

Případy neuznání reklamace

 • Zboží se vrátilo ve stavu, který neodpovídá stavu při odeslání (většina zásilek je nafocena)

Možnosti dopravy

Kupující je povinen pokrýt náklady za přepravu zboží. Veškeré náklady jsou vypočteny při vytváření objednávky. Přesáhne-li cena objednávky 2 000 Kč, náklady za přepravu jsou pokryty ze strany prodejce.

V současnosti si může kupující vybrat dopravce mezi:

 • Zásilkovnou
 • Českou poštou

Zásilkovna

Na základě váhy obsahu zásilky prodejce rozhodne o způsobu zabalení zásilky. Zásilka je pojištěna v případě ztráty nebo poškození při přepravě.

Česká pošta

Na základě váhy obsahu zásilky prodejce rozhodne o způsobu zabalení zásilky. Zásilka je pojištěna v případě ztráty nebo poškození při přepravě.

Lze využít pouze v rámci Česka.

Odesílání do zahraničí

V případě odesílání zásilky do zahraničí je kupující povinen uhradit jakékoliv další poplatky spojené s přepravou (např. clo).

Možnosti platby

Platba převodem na bankovní účet

Prodejce poskytne kupujícímu veškeré pokyny k platbě, včetně variabilního symbolu.

Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkající se objednaného zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11. 9. 2021. Prodejce si vyhrazuje právo aktualizovat tyto obchodní podmínky bez upozornění.